Otevřeno od 11:00 do 14:00 - po -- pá

Proč jsme sociální podnik?

   Cílem našeho sociálního podniku je vytvoření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a tím pomoci jejich integraci do zaměstnání a do společnosti. Pracující se u nás cítí potřební, důležití a chtění, a to jim dodává odvahu a sebevědomí v běžném životě. V našem podniku jsou osoby se zdravotním postižením zaměstnávány od roku 2014, v dnešní době tvoří více než 50% našich zaměstnanců.

   Sociální podnik se dlouhodobě snaží rozvíjet a zkvalitňovat své služby v oblasti výroby tradičních českých pokrmů z kvalitních čerstvých surovin z lokálních zdrojů. Postupně se kromě rozvozu poledního menu zaměřuje na vlastní výrobu pekařských a cukrářských výrobků- bagetek, housek, chlebů, zákusků,... V současné době je také zvyšující se poptávka po cateringových službách, které nabízíme.

   Podnik se snaží dosáhnout finanční udržitelnosti, cílem není maximalizace zisku, ale jeho rozvoj. Proto je převážná část financí investováná zpět do podniku, čímž dochází k obnově technologií, rozšiřování nabídky, ale také ke vzniku nových pracovních míst.

   Při práci chceme podpořit náš kraj. Z tohoto důvodu je převážná většina surovin odebírána od dodavatelů z okolních vesnic a měst. Stejně tomu je i v případě našich odběratelů i zaměstnanců. Sociální podnik Vinárna U Mostu Nekoř podporuje ekonomiku v Pardubickém kraji.